• Купівля-продаж цінних паперів на біржовому і позабіржовому ринку України;
  • Купівля цінних паперів на аукціонах / конкурсах, в т.ч. приватизаційних;
  • Формування портфеля цінних паперів клієнта, консолідація;
  • Інформування про вартість цінних паперів;
  • Включення цінних паперів до біржового списку або реєстр, підтримка;
  • Моніторинг інформації на ринку цінних паперів;
  • Інші послуги.
ТОВ ІК "БІЗНЕС-ІНВЕСТ ©
1994-2018.